Wednesday, November 18, 2009

Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu X (UKM)Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu X

"Kesusasteraan Melayu Dalam Rentas-Ilmu"

TARIKH : 18-19 NOV 2009

Fakulti Sains Sosial Dan KemanusiaanUniversiti Kebangaan Malaysia

Maklumat Lanjut:
Sekretariat SAKM X
Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi,Selangor DE,Malaysia

603 89215288 (Dr. Mawar Shafei)
603 89215573 (Prof Madya Dr Misran Rokimin)

No comments:

Post a Comment