Thursday, July 29, 2010

Buku "Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan: Teori Dan Praktis"

Al-hamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan seribu satu nikmat buat setiap hamba-Nya yang beriman mahupun yang kufur.

Saya panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada-Nya kerana walaupun perlu berdepan dengan pelbagai cubaan dan rintangan, akhirnya buku "Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan: Teori Dan Praktis" selenggaraan Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd Tahir (UKM) telah selamat diterbit.

Buku setebal 607 halaman yang diterbitkan oleh Institut Alam Dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM ini membicarakan dua tradisi penulisan iaitu tradisi Islam dan Barat serta konsep ilmu masing-masing.

Kehadiran dua tradisi besar ini mengundang beberapa soalan pokok yang memerlukan penjelasan. Antara yang terpenting: bagaimanakah didamaikan keyakinan Islam yang mentauhidkan Allah SWT itu dengan teori-teori Barat, khususnya yang terkini, yang menolak aspek kerohanian dan kewujudan Ilahi? Adakah tulisan kreatif dan kritikan kita memperlihatkan kepekaan terhadap perkara penting ini?

Persoalan-persoalan ini cuba ditangani dalam buku ini, dengan menjelaskan seberapa terang yang mungkin kedudukan kedua-dua tradisi itu dan sejauh mana kedua-duanya boleh bertemu dalam bidang-bidang dan aspek-aspek tertentu.

Buku ini mengajak pembaca memikirkan dengan mendalam persoalan ini, terutama sekali dalam kalangan ahli akademik, pengkritik sastera dan para sasterawan.


Isi kandungan buku:


BAHAGIAN TEORI:
- Sejarah Tradisi Sastera Arab Dan Islam: Fokus Kepada Sastera Sebagai Sumber Ilmu, oleh: Prof. Madya Dr. Rahmah Ahmad Osman, UIAM.

- Al-Qur'an, Ilmu, Disiplin Islami Dan Sastera, oleh: Dr. Zulkarnain Mohamed, UKM.
- Takrif Dan Pemahaman "Ilmu" Dalam Tradisi Sastera Barat, oleh: Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir, UKM.

- Mengembalikan Peranan Ilmu Yang Benar Dalam Persuratan Melayu, oleh Tn. Hj. Mohd Affandi Hassan.BAHAGIAN PRAKTIS
- Ilmu Dan Penjanaan Ilmu Dalam Novel Melati Kota Baru Karya A. Kadir Adabi: Satu Bacaan Intelektual, oleh: Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani, UPM.

- Etnografi Melayu Dalam Rontok Dan Royan Oleh Arena Wati, oleh: Prof. Madya Dr. Ruzy Suliza Hashim, UKM.

- Sastera Sebagai Wacana Realiti Sosial Dalam Koleksi Cerpen Night And Day Oleh Dina Zaman Dan Heroes And Other Stories Oleh Karim Raslan, oleh: Prof. Madya Dr. Washima Che Dan, UPM.

- Penyelewengan Al-Qur'an Dalam Awlad Haratina Karya Najib Mahfuz, oleh: Dr. Zulkarnain Mohamed.

- Naratif Melayu-Islam Dalam Koleksi Cerpen The Rambutan Orchard Oleh Che Husna Azhari, oleh: Prof. Madya Dr. Noritah Omar.

- Mesej Benar Dan Jelas Sebagai Asas Sastera Islam: Analisis Novel Rihlah Ila Allah Karya Najib Al-Kilani, oleh: Mohd Shahrizal Nasir, UniSZA.

- Mekanisme Stereotaip Dalam Novel Popular Melayu, oleh: Prof. Madya Dr. Ruzy Suliza Hashim, UKM.

- Maqamat Kesufian Dalam Syair Hamzah Fansuri, oleh: Dr. Ab. Halim Mohamad, UPM.

Sebarang komen dan cadangan adalah amat dialu-alukan. Moga buku ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Wa Allahu Al-Musta'an.

No comments:

Post a Comment