Wednesday, August 26, 2009

Pemahaman Asas Akidah Yang Kukuh, Patahkan Dakyah Musuh Islam


Oleh Mohd Shahrizal Nasir


Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita yang menyatakan terdapat sekumpulan pendakyah agama tertentu yang dikatakan cuba menukar agama beberapa orang pelajar Islam di asrama salah sebuah universiti berdekatan Kuala Lumpur. Sama ada perkara ini benar ataupun sebaliknya, sebagai seorang Muslim yang terdedah dengan pelbagai ancaman dan serangan akidah daripada segenap penjuru, kita seharusnya sentiasa berwaspada serta berusaha meningkatkan pemahaman diri dan juga anggota keluarga tentang perkara-perkara asas yang melibatkan akidah.

Akidah merupakan perkara pokok dalam agama. Tanpa akidah yang mantap dan jitu, kita amat terdedah dengan pelbagai bentuk dakyah yang cuba untuk merosakkan pemikiran serta keimanan kita terhadap Islam. Sesungguhnya musuh-musuh Islam tidak akan sesekali duduk diam dengan apa yang dipegang oleh umat Islam sebagai panduan hidup yang sebenar. Firman Allah yang bermaksud: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu).” (Surah al-Baqarah, ayat 120)

Secara ringkas, menurut terminologi yang digariskan oleh syara’, akidah bermaksud keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Hari Akhirat dan juga kepada takdir baik dan buruk yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah yang disebut sebagai rukun Iman yang wajib difahami secara teliti serta dipenuhi segala tuntutannya menerusi amal ibadat. Jika setiap individu Muslim, mempercayai kesemua rukun Iman tersebut serta faham akan tuntutan setiap satunya, maka akidah mereka tidak akan sekali-kali goyah walau dilanda ombak dan badai yang hebat. Akidah juga tidak akan mudah rapuh atau boleh dijual beli dengan wang ringgit, pangkat, cinta dan sebagainya.

Hakikatnya, mengimani bahawa hanya Allah sebenar-benar Tuhan yang layak disembah, bagi-Nya segala kekuasaan dan kemuliaan, kepada-Nya segala doa dan hajat dipanjatkan, kita hidup dengan kehendak-Nya dan akan kembali semula kepada-Nya; kesemua ini merupakan perkara teras kepada pengukuhan iman yang kadangkala meningkat, kadangkala menurun. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran yang bermaksud: “Yang demikian (sifat-sifat dan kekuasaan-Nya) ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya), melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepada-Nya. Dan (ingatlah), Dialah yang mentadbirkan segala-galanya.” (Surah al-An’am, ayat 102)

Sepertimana yang kita sedia maklum, akidah yang sebenar adalah yang lahir daripada pemahaman terhadap ilmu wahyu yang dimuatkan dalam himpunan ayat-ayat Allah di dalam al-Quran dan hadis Rasul-Nya. Akidah yang telah dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan yang membinasakan seterusnya membawa mereka kepada cahaya iman yang membahagiakan. Akidah yang sebenar adalah yang termaktub dalam wahyu Ilahi dan bukan merupakan satu warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu.

Keadaan ini telah dijelaskan oleh Allah ketika menceritakan perihal umat terdahulu yang menolak akidah bawaan para Nabi dan Rasul mereka. Firman Allah yang bermaksud: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah”, mereka menjawab: “(Tidak), bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati dari (perbuatan) datuk nenek kami”. Patutkah (mereka menurutnya) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara agama), dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (dari Allah)?" (Surah al-Baqarah, ayat 170)

Dengan pemahaman dan pegangan yang kuat terhadap akidah Islamiah, ia secara langsung menjadi benteng seseorang Mukmin agar tidak dipengaruhi oleh sebarang anasir jahat yang cuba mencemar dan menodai kesucian akidah dalam diri. Justeru, segala tindak tanduk kita haruslah sentiasa dilakukan dengan berhati-hati agar keimanan terus terpelihara. Perbuatan menilik nasib, meminta bantuan bomoh, memakai tangkal atau azimat, taksub yang melampau kepada sesama manusia, menolak hadis Rasulullah SAW, mempersendakan hukum Allah, mengakui kewujudan nabi selepas kewafatan Rasulullah; semuanya ini adalah perkara yang merosakkan akidah mereka yang terlibat dengannya.

Persoalan yang timbul, bagaimana cara terbaik bagi memelihara akidah daripada ternoda dengan dakyah pihak tertentu ataupun memeliharanya daripada dicemari oleh perbuatan yang bersifat keji dan mungkar? Kesemuanya ini berbalik kepada kesediaan setiap individu Muslim untuk sentiasa memantapkan pemahaman mereka terhadap ilmu akidah.

Mengikuti kelas-kelas takmir masjid, mengambil bahagian dalam program-program pemantapan akidah, mengikuti rancangan berbentuk soal jawab agama di media elektronik mahupun ruangan khas di media cetak, membaca buku berkaitan akidah Islamiah, sifat rajin bertanya tentang sebarang masalah akidah kepada orang yang alim mengenainya adalah antara cara terbaik bagi memelihara kemurniaan akidah Islamiah dalam diri setiap Muslim. Firman Allah yang bermaksud: “Maka bertanyalah kamu kepada ‘Ahlu Zikri’ (golongan yang arif) jika kamu tidak mengetahui.” (Surah al-Anbiyaa’, ayat 7)

Selain itu, peranan pemerintah, alim ulama, ibu bapa, para pendidik, media massa serta masyarakat Islam seluruhnya adalah amat diperlukan dalam memelihara akidah umat Islam daripada dicemari dan dinodai oleh sebarang bentuk dakyah yang menyesatkan. Semua tindak tanduk khususnya para remaja yang biasanya lebih mudah terpengaruh dengan hasutan dan tawaran indah para pendakyah, haruslah sentiasa dipantau agar akidah mereka tidak mudah diselewengkan. Sebenarnya umat Islam umpama satu keluarga yang amat besar. Justeru, menjadi tanggungjawab setiap individu Muslim untuk memelihara akidah saudaranya agar tidak terjerumus ke dalam lembah kesesatan dan kebinasaan. Tiada tempat yang layak bagi mereka yang telah keluar daripada Islam melainkan neraka yang seksaannya amat pedih.

Firman Allah yang bermaksud: “Dan mereka (orang-orang kafir itu) sentiasa memerangi kamu hingga mereka (mahu) memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup (melakukan yang demikian); dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya).” (Surah at-Baqarah, ayat 217)

Bacaan doa iftitah yang sentiasa kita baca di awal solat, seharusnya difahami dan sentiasa dijadikan asas utama serta panduan dalam proses memantapkan akidah dalam diri setiap Muslim. Secara umumnya, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menyedari bahawa setiap apa yang kita lakukan adalah hanya kerana Allah semata-mata, tiada sekutu bagi-Nya dengan sesuatu apa pun. Firman Allah yang bermaksud: “Katakanlah: “Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal pertama (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintah-Nya).” (Surah al-An'aam, ayat 162-163)

Marilah sama-sama kita berdoa agar iman yang kita miliki akan terus meningkat berlandaskan asas akidah Islamiah yang sebenar. Semoga Allah memakbulkan doa harian kita yang terkandung dalam surah al-Fatihah agar kita sentiasa dipandu ke arah jalan yang lurus. Pemahaman kepada asas akidah yang kukuh serta menolak sebarang keraguan dan kesangsian terhadap Islam akan dengan mudah mematahkan usaha para pendakyah di luar sana yang sentiasa berusaha memesongkan kita sama ada secara terang mahupun tersembunyi. Firman Allah yang bermaksud: “Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian).” (Surah as-Saff, ayat 8)

No comments:

Post a Comment